رئیس انبوه سازان: شهردار منتخب، قدرت مدیریت پایتخت را دارد

  • چهارشنبه 30 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک به نقل از ابرنا - رئیس انجمن انبوه سازان مسکن درباره فرد منتخب بیشتر بخوانید...