برای اطمینان از خرید ملک چه استعلام هایی را در موارد ثبتی انجام دهیم؟

1353 مشاهده
  • شنبه 14 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ترس تازه‌واردها در بازار معاملات مسکن، از یک مسیر قابل رفع است. خانه‌اولی‌ها طی ماه‌های بیشتر بخوانید...

چالش جدید خانه‌اولی‌ها برای تهیه مسکن

1064 مشاهده
  • پنج شنبه 19 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

آغاز دوره افزایش قیمت‌های پی در پی در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته از سال بیشتر بخوانید...