برای اطمینان از خرید ملک چه استعلام هایی را در موارد ثبتی انجام دهیم؟

  • شنبه 14 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ترس تازه‌واردها در بازار معاملات مسکن، از یک مسیر قابل رفع است. خانه‌اولی‌ها طی ماه‌های بیشتر بخوانید...

چالش جدید خانه‌اولی‌ها برای تهیه مسکن

  • پنج شنبه 19 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

آغاز دوره افزایش قیمت‌های پی در پی در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته از سال بیشتر بخوانید...