بانک مسکن ۱۰ درصد درآمد تراکنش‌ها درنظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه واریز کند.

1364 مشاهده
  • یکشنبه 5 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

طبق مصوبه جدید مجلس بانک مسکن موظف است از این به بعد بخشی از درآمد بیشتر بخوانید...