آثار زیان بار دلار 4200 تومانی بر وضعیت

  • دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

آثار مخرب یارانه ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی، در بازار مسکن هم شدت پیدا کرد. انبوه‌سازان بیشتر بخوانید...