توضیحات معاون اول رئیس جمهور در رابطه با نرخ ارز و دلار ۴۲۰۰ تومانی

  • پنج شنبه 23 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در مقطعی هستیم که اقتصاد ایران باید از بیشتر بخوانید...