حذف دلالان با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن

  • شنبه 28 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرکل دفتر پژوهش برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی با بیان این که اجرای طرح مالیات بر عایدی بیشتر بخوانید...