رستوران زیر آب در اروپا، به نام “Under” تا سال ۲۰۱۹ افتتاح میشود

  • یکشنبه 5 فروردین 1397
نوشته شده توسطمجید عطایی

رستوران زیر آب ، "Under" در جنوبی ترین نقطه خط ساحلی نروژ در روستای Baly بیشتر بخوانید...