مسابقه طراحی پوستر (UIA) در روز جهانی معمار

  • چهارشنبه 2 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

مسابقه پوستر سال ۲۰۱۸ توسط اتحادیه بین المللی (UIA) پشتیبانی خواهد شد . این سازمان بیشتر بخوانید...