بدون حمایت‌های دولت بازار مسکن رونق نمی‌یابد

  • سه شنبه 15 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

یک کارشناس بازار مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب شد تا سرمایه گذاری بیشتر بخوانید...