آلودگی صوتی یکی از بزرگترین خطرات زندگی شهری

آلودگی صوتی یکی از بزرگترین خطرات زندگی شهری

  • پنج شنبه 2 آبان 1398
نوشته شده توسطتحریریه

سر و صدای ترافیک و آلودگی صوتی موجود در شهرهای بزرگ فشار خون افراد را بیشتر بخوانید...

معماری بیمارستانی در قلب طبیعت سرسبز

  • سه شنبه 2 مهر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

کمپانی فاستر و همکاران، اخیرا طراحی خود را برای یک مرکز بهداشتی و درمانی جدید بیشتر بخوانید...

بهترین راهکارهای رفع آلودگی شهرهای جهان تا سال ۲۰۱۷

  • جمعه 14 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطمجید عطایی

بهترین راهکارهای رفع آلودگی های درون شهری اجرا شده در جهان تا سال ۲۰۱۷ میلادی، بیشتر بخوانید...