طراحی ساختمان های آینده با روشنایی هوشمند

طراحی ساختمان های آینده با روشنایی هوشمند

  • سه شنبه 23 مهر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

مصرف برق بالا و هزینه های سربار ناشی از خرابی تجهیزات برقی و روشنایی و بیشتر بخوانید...

آینده دنیای مسکن :استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و اتوماسیون ها و هماهنگی بیشتر

  • سه شنبه 29 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

آینده نزدیک و آسمان خراش های هوشمندی که با پهبادها و دقیق و مدرن اداره بیشتر بخوانید...

ساختمان های آینده : خانه هایی که میتوانند خود را تعمیر کنند!

  • دوشنبه 7 اسفند 1396
نوشته شده توسطمجید عطایی

ساختمان های آینده چگونه خواهند بود ؟  سوالی که تاحدودی میتوان به آن پاسخ داد. بیشتر بخوانید...