استقبال آخوندی از سامانه قیمت‌گذاری مسکن

  • سه شنبه 29 خرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارائه پیشنهاد این کمیسیون به وزارت راه و شهرسازی برای بیشتر بخوانید...