وزیر راه و شهرسازی: قصدی برای افزایش وام مسکن نداریم

  • پنج شنبه 2 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک: وزیر راه و شهرسازی گفت: قصد افزایش وام مسکن را نداریم، دلیل آن بیشتر بخوانید...