معماری شگفت انگیز آبشار سرپوشیده “جواهر” در فرودگاه چانگی سنگاپور

  • چهارشنبه 28 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری Safdie ، ساخت بزرگترین آبشار سرپوشیده جهان را در فرودگاه چانگی سنگاپور به بیشتر بخوانید...