میزان سود تسهیلات ۱۷درصدی برای انبوه‌سازان مسکن

  • سه شنبه 14 اسفند 1397
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک؛ مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک به انبوه‌سازان مسکن که از فناوری‌های جدید بیشتر بخوانید...