طراحی جدید شرکت معماری ساساکی برای تبدیل قدرت سیلاب به پارک و اکوسیستم جدید در حاشیه رودخانه یانگ تسه

  • شنبه 17 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

شرکت معماری ساساکی جزئیات طرح پیشنهادی خود را برای توسعه مجدد پارک رودخانه در ووهان بیشتر بخوانید...

آسیب دیدگی 50 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور بر اثر سیل

  • سه شنبه 13 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه بیشتر بخوانید...

جبران خسارت سیل با مصوبات جدید دولت

  • دوشنبه 12 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

معاون اول رئیس جمهوری از ابلاغ مصوبات جبران خسارات سیلاب کشور در بخش خبر داد بیشتر بخوانید...

چگونگی پرداخت خسارات سیل زدگان شیراز

  • چهارشنبه 7 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: آن دسته از خودروهایی که بیمه بدنه دارند طبیعی است بیشتر بخوانید...