رکود بازار مسکن و کاهش درآمد شهرداری تهران

  • یکشنبه 6 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون مالی شهرداری تهران از بی علاقگی سرمایه گذاران در حوزه مسکن پایتخت خبر داد.به بیشتر بخوانید...