ماشین های جدید کابلی تا ۲۰۲۱ در گوتنبرگ، سوئد شروع به کار میکنند

  • دوشنبه 14 اسفند 1396
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

ماشین های جدید کابلی جهت کاهش بار ترافیک شهری تا سال در گوتنبرگ دومین شهر بیشتر بخوانید...