50 سال بعد از اولین فرود روی سطح ماه / 15 پروژه معماری برای زندگی در فضا

  • دوشنبه 25 شهریور 1398
نوشته شده توسطتحریریه

آیا انسان ها روزی واقعا روی کره ماه زندگی خواهند نمود؟امروز از اولین ماموریت آپولو بیشتر بخوانید...

معماری اولین شهر فضایی توسط بنیاد گالاکتیکا

  • پنج شنبه 31 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

گروه معماری Asymptote طراحی جدید خود را برای یک مرکز فضایی جهت اجرای برنامه های بیشتر بخوانید...