جزئیات طرح جذاب مجلس برای وام مسکن جدید

  • شنبه 8 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: به دنبال این هستیم طرحی تدوین شود تا بر اساس بیشتر بخوانید...