۳ عامل گرانی مسکن از نگاه انبوه‎سازان

  • پنج شنبه 3 خرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت:­­ مجلس و دولت باید بازار مسکن را کنترل بیشتر بخوانید...