آخوندی: ساخت خانه در بیابان، راه‌حل نیست

  • شنبه 28 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن در بیابان در قالب مسکن مهر، راهکار بهبود بیشتر بخوانید...

۴۶.۷درصد از ساخت‌وسازها در حریم شهر تهران غیرقانونی هستند

  • سه شنبه 26 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۱۷ سال گذشته نزدیک به معادل جمعیت شهر تهران بیشتر بخوانید...