فرمول تخفیف مالیات فروش مسکن

1158 مشاهده
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

در محدوده بافت فرسوده تهران، فقط ۵۰ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده، مبنای ۵ درصدی بیشتر بخوانید...