وضعیت بازار مسکن تهران در پاییز

وضعیت بازار مسکن تهران در پاییز

  • پنج شنبه 25 مهر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک - تجربه بازار از بابت کاهش قیمت پیشنهادی مسکن در اوایل تیرماه در بیشتر بخوانید...