آیا قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است؟

  • سه شنبه 17 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک: یک کارشناس مسکن با بیان این‌که همواره درصد رشد قیمت مسکن پایین‌تر از بیشتر بخوانید...