قیمت زمین طی یک سال 174.6 درصد رشد داشته است

540 مشاهده
  • دوشنبه 28 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

مرکز آمار اعلام کرد: افزایش ١٧٤.٦ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان بیشتر بخوانید...

اثر تورم زمین بر جهش قیمت مسکن

910 مشاهده
  • شنبه 27 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار زمین در پایتخت حاکی از رشد ۳۴ بیشتر بخوانید...

افزایش قیمت مسکن در تهران مربوط به زمین است

790 مشاهده
  • دوشنبه 15 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی با بیان اینکه سهم عمده افزایش بیشتر بخوانید...