گرانی مسکن ساکنان تهران را فراری داد / گزارشی از قیمت سوخت تا نرخ ارز

  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن در بیشتر بخوانید...