پیش بینی روند افزایش قیمت مسکن در سال 98

پیش بینی روند افزایش قیمت مسکن در سال 98

  • چهارشنبه 14 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

به گزارش ملک بانک به نقل از خبر آنلاین ، هادی بهادری، عضو کمسیون عمران بیشتر بخوانید...