قیمت گذاری مسکن به عهده اتحادیه املاک نیست

  • دوشنبه 9 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر مجلس، قانونی مصوب کند که تعیین قیمت به عهده بیشتر بخوانید...