هزینه تعمیرات خانه بر عهده مالک است یا مستاجر؟

  • شنبه 31 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

این روزها هزینه تعمیرات خانه سر به فلک گذاشته است و این‌که چه کسی قرار بیشتر بخوانید...

تکلیف صاحبخانه با مستاجری که اجاره نمی‌دهد، چیست؟

  • سه شنبه 5 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شاید این که مالک چطور می‌تواند مستاجری که از پرداخت اجاره خودداری می‌کند را مجبور بیشتر بخوانید...