پیگیری اجرای برنامه های مالیات بر عایدی و مالیات بر خانه های خالی

  • یکشنبه 16 تیر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خانه‌های خالی به تله سرمایه گذاری تبدیل شده، بیشتر بخوانید...

چرا قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز اجرا نشده است؟

  • شنبه 21 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

قانون مالیات بر خانه های خالی به کجا رسید؟ معافیت مالکان خانه‌های خالی از پرداخت بیشتر بخوانید...

تعیین مالیات مضاعف برای دارندگان مسکن خالی

  • سه شنبه 1 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس گفت: برای کنترل بهای مسکن طرحی در این زمینه تدوین کرده بیشتر بخوانید...