مالیات ۲۰درصدی برای فروش مسکن

  • چهارشنبه 3 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

بر اساس طرح دو فوریتی مجلس، از فروش مکرر مسکن دریافت خواهد شد. شادمهر کاظم بیشتر بخوانید...