تعیین مالیات مضاعف برای دارندگان مسکن خالی

  • سه شنبه 1 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس گفت: برای کنترل بهای مسکن طرحی در این زمینه تدوین کرده بیشتر بخوانید...