راهنما و نکات مهم خرید زمین

راهنما و نکات مهم خرید زمین

  • یکشنبه 14 مهر 1398
نوشته شده توسطتحریریه

اگر به دنبال خرید یک زمین در تهران، شمال و یا هر نقطه دیگری باشید بیشتر بخوانید...

تعریف مبایعه نامه و تفاوت آن با قولنامه

  • پنج شنبه 4 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مبایعه نامه از ریشه کلمه بیع و به معنای انجام عمل فروش است و به بیشتر بخوانید...