نماینده مجلس: مسکن اجتماعی ایده‌ای خوب اما در حد حرف است

  • شنبه 23 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم آن طور بیشتر بخوانید...

ورود دولت با مشوق های بجا باعث رونق بازار مسکن می شود

  • پنج شنبه 30 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاون سابق وزیر راه و شهر‌سازی گفت: دولت می‌تواند با مشوق‌هایی، بازار را از رکود بیشتر بخوانید...