شروع طرح تولید مسکن استیجاری راهکار جدید برای بازار اجاره مسکن

  • سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ملک بانک: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال ارائه تسهیلات بیشتر بخوانید...