واگذاری عرصه مسکن مهر پرند وارد مرحله اجرایی شد

  • دوشنبه 23 مهر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه طرح واگذاری عرصه به مالکان در بیشتر بخوانید...