هشدار تکان‌دهنده مرکز تحقیقات مسکن به ۲ نهاد دولتی

  • جمعه 1 تیر 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مرکز تحقیقات مسکن بر اساس آنچه «عدم اعمال مدیریت کارشناسانه» خوانده در نامه‌ای سرگشاده نسبت بیشتر بخوانید...