معماری پروژه صنعتی “انبار سیستم” توسط دفتر معماری الگو

1698 مشاهده
  • شنبه 9 تیر 1397
نوشته شده توسطمینو بهاری

شرح متن ارائه شده توسط معماران این پروژه، این پروژه به نوعی دوباره سازی یک بیشتر بخوانید...