طراحی موزه ای به نام چلنج در کره جنوبی / UNStudio

  • سه شنبه 15 مرداد 1398
نوشته شده توسطتحریریه

UNStudio موزه ای متشکل از بخش های شناور مرتبط و همه جانبه را با نام بیشتر بخوانید...

رمز و رازهای آغازین بشریت چگونه برای ما آشکار می شود؟

  • پنج شنبه 26 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

استودیو لیبسکیند جزئیات پروژه و طرح موزه Ngaren را منتشر نموده است: موزه ای برای بیشتر بخوانید...