9 تکنولوژی جدید برای استفاده از “واقعیت افزوده” در صنعت ساخت و ساز

2117 مشاهده
  • دوشنبه 26 فروردین 1398
نوشته شده توسطتحریریه

نوآوری تکنولوژیکی جدیدی که یکی از قدیمی ترین حرفه های دنیا را متحول می کند، بیشتر بخوانید...

یک راهنما برای عکاسی با هواپیماهای بدون سرنشین / سینماتوگرافی در معماری

973 مشاهده
  • یکشنبه 28 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

همزمان با روز جهانی عکاسی مطلبی را به نقل از وبسایت معتبر آرک دیلی برای بیشتر بخوانید...

نگاهی به چهره آینده بشریت با ساعتی برای ۱۰۰۰۰ ساله

1291 مشاهده
  • دوشنبه 22 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

انسانها موجوداتی هستند که در زمان حال زندگی می کنند اما اغلب نگرانی ها و بیشتر بخوانید...