میانگین قیمت مسکن در ۲۰ مرکز استان+نمودار

  • چهارشنبه 14 شهریور 1397
نوشته شده توسطتحریریه

معاملات مسکن در شهرهای کوچک و متوسط تحت‌تاثیر دو عامل، روند متفاوتی نسبت به تهران بیشتر بخوانید...