خروج بازار مسکن از حالت رکود

  • پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

شورای پول و اعتبار عصر سه‌شنبه تصویب کرد که صندوق پس‌انداز مسکن یکم کاهش پیدا بیشتر بخوانید...