نوسازی خانه ای رها شده بین دره ها “Springing Stream”

2866 مشاهده
  • سه شنبه 30 مرداد 1397
نوشته شده توسطسمیه آقایی نژاد

نوسازی این خانه رها شده قدیمی روستایی ابتدا نیاز به درک دقیقی از محیط طبیعی بیشتر بخوانید...