نیاز به بازنگری اساسی برنامه های دولت در حوزه مسکن

  • سه شنبه 28 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان این که برنامه‌های دولت در حوزه باید بازنگری اساسی بیشتر بخوانید...

روند بازار مسکن در اولین ماه سال ۹۷

  • سه شنبه 21 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

روند بازار مسکن با نگاهی اجمالی به افزایش ناگهانی نرخ ارز و التهاب بازارهای اصلی بیشتر بخوانید...