برای اطمینان از خرید ملک چه استعلام هایی را در موارد ثبتی انجام دهیم؟

  • شنبه 14 اردیبهشت 1398
نوشته شده توسطتحریریه

ترس تازه‌واردها در بازار معاملات مسکن، از یک مسیر قابل رفع است. خانه‌اولی‌ها طی ماه‌های بیشتر بخوانید...

۴۸ نکته مهم که در زمان خرید مسکن باید به آن توجه داشت

  • پنج شنبه 11 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

در این مطلب با مهم برای خرید یک واحد مسکونی آشنا میشویم. باید نکات متعددی بیشتر بخوانید...