جزییات سنددار شدن واحدهای مسکن مهر

  • چهارشنبه 24 مرداد 1397
نوشته شده توسطتحریریه

دیروز مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از اقدامات اولیه برای واگذاری عرصه در جهت بیشتر بخوانید...