پرداخت وام ساخت مسکن به انبوه سازان

  • شنبه 19 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم بیشتر بخوانید...