تسهیلات مسکن زوجین باید ۳۰۰ میلیون تومان باشد

  • شنبه 12 آبان 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن، مردم دیگر نمی بیشتر بخوانید...