عامل رشد تمایل مردم به اخذ وام مسکن چیست؟

  • یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه ایجاد جاذبه در بخش مسکن عامل تشویق مردم بیشتر بخوانید...

برنامه جدید بانک مسکن برای کنترل قیمت بازار مسکن

  • سه شنبه 18 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این که اتفاقات اواخر سال گذشته قیمت تمام شده منابع بیشتر بخوانید...

هزینه دریافت اوراق برای وام مسکن برای هر نفر چقدر تمام میشود؟

  • پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397
نوشته شده توسطتحریریه

در حال حاضر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۶۴ تا ۶۵ هزار بیشتر بخوانید...

مبلغ وام مسکن فرهنگیان در سال ۹۷ و شرایط بازپرداخت آن

  • چهارشنبه 22 فروردین 1397
نوشته شده توسطتحریریه

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مسکن فرهنگیان در سال جدید را تشریح بیشتر بخوانید...